Mediation

Van ruzie wil je zo snel mogelijk af, zeker als je nog met elkaar verder moet of wil. Soms loopt een ruzie zo hoog op dat je zelf de oplossing niet meer kunt zien.

“Het gebruik van de beelden van de tarot bij mediation schept emotionele afstand tot het conflict. Zo kom je sneller tot de kern van het probleem en vindt je samen sneller een duurzame oplossing.”

Mediation